© verhuur stacaravans zeeberm 2013 smartphone versie
Bezienswaardigheden in Oostduinkerke Visserijfolklore Proeven van de unieke sfeer. De visserijfolklore leeft nog steeds in Oostduinkerke met zijn wereldberoemde garnaalvissers , de enige plaats ter wereld waar garnalen worden gevangen te paard. Naast de garnaalvissers te paard zijn er ook de garnaalvissers te voet die garnalen vangen bij laagtij. We noemen ze ook 'kruiers' of 'kruwers' en dat kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Eigenlijk spelen zij zelf voor 'paard' want zij trekken zelf hun net door het strandwater. Echt een hele krachttoer! Uiteraard is hun net wel minder breed en lang dan het net van de paardenvisser. Voor de rest is hun methode van vissen vrijwel identiek. Oostduinkerke telt nog twee bloeiende kruiersverenigingen: de Slepers en de Spanjaardbank. Samen tellen zij een vijftigtal leden, mannen en vrouwen die het garnaalkruwen in hun hart dragen en beoefenen als een unieke vorm van visserij. Deze traditie wordt van ouders op kinderen vele generaties lang overgeleverd tot in onze moderne tijden. Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke In een stemmig groen plekje midden in het dorpscentrum van Oostduinkerke wandelt men in het Nationaal Visserijmuseum doorheen de geschiedenis van de Vlaamse zee- en kustvisserij. Het verhaal over de strandvisserij en de garnaalvissers te paard wordt in het museum eveneens ontsloten. Oostduinkerke is trouwens de enige plaats waar de lange en unieke traditie van het paardenvissen nog intens wordt beoefend. De rijke museumcollectie wordt voorgesteld in mooie decors en is interactief ontsloten. Diverse doe-elementen voor groot en klein dragen in belangrijke mate bij tot een grote belevingswaarde van het museum. Zo kan de bezoeker bijvoorbeeld zelf een Morse-bericht opstellen en verzenden of een (bijna) echte storm beleven. Het kustvissersvaartuig OD.1 “Martha" met daaronder de onderwaterwereld met de indrukwekkende Noordzeeaquaria vervolledigen het geheel. De verzameling verenigt erfgoed, kunst, ambacht en de rijke natuur van de Noordzee. Het museumbezoek kan besloten worden in het museumcafé "Estaminet in de Peerdevisscher". Natuurgebieden om heerlijk tot rust te komen  Koksijde-Oostduinkerke is met haar uitgestrekte natuurgebieden hét paradijs voor wie houdt van wandelen en fietsen! Natuurgebied Zeebermduinen  De Zeebermduinen zijn kostbaar als natuurgebied omdat ze rechtstreeks met de zee in verbinding staan. Een zone van 25 hectaren is beschermd als natuurreservaat en dat is iets meer dan de helft van het gebied (45 ha.). Tussen het strand en de Albert I-laan ontvouwt zich een mooie staalkaart van het buitenduinenlandschap.Van de hoogwaterlijn af kunnen op het droge strand embryonale duintjes tot stand komen. Hun ontwikkelingskans is echter zeer gering op een strook die hooguit één kilometer lang is en waar het risico op verstoring door strandrecreatie zeer reëel is. Het strand loopt op in de richting van de hoge zeereep, een grillige lijn van met helm begroeide duinen met daartussen windgaten waarlangs de zandverstuiving naar het binnenland ongehinderd plaatsvindt. Dit heet een 'gekerfde' zeereep. Het achterliggende gebied is een mix van stuifduinen met asymmetrische windvalleien, duingrasland, mosduinen en struweel. Dit eerste stukje binnenland wordt aangeduid met de toepasselijke benaming van 'chaotische voorduinen'. Wandelaars mogen de aangeduide paden niet verlaten. Het betreden van broedgebieden is verboden. Mosduinen vormen opnieuw een aaneengesloten glooiing met schakeringen van helder groen. Resten van de Atlantikwal verdwijnen geleidelijk onder oprukkende stuifduinen. Het effect van de beschermingsmaatregelen op het gebied zijn dus duidelijk waarneembaar. Het contrast met de niet-beschermde zone is opvallend. Daar is versnippering troef en lopen ontelbare paadjes kriskras door het gebied. natuur en bos domeinen in west-vlaanderen
DE ZEEBERM DUINEN Welkom Stacaravans Zeeberm Vakantie of een weekendje er tussenuit Home Onze stacaravans Tarieven Voor de kinderen Alg. info Omgeving met tent of trekcaravan op vakantie Omgeving