© verhuur stacaravans zeeberm 2013 smartphone versie
Contact gegevens Google map Gastenboek Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor de huur van een stacaravan: Samenvatting voorwaarden: Reserveren is enkel mogelijk met credicard gegevens. Reservaties annuleren zonder kosten is niet mogelijk. Vooruitbetaling is vereist: De gast betaalt 30% van de totaalprijs als hij/zij annuleert na het maken van de reservering , en de totaalprijs als hij/zij annuleert binnen 30 dagen voor aankomst. Op elk moment nadat u geboekt heeft, kan 30% van het totaalbedrag in rekening gebracht worden. Uiterlijk 30 dagen voor uw incheckdatum wordt het saldo van het totaalbedrag in rekening gebracht. Huisregels * Check-in vanaf 15:00 tot 21:00 * Check-uit vanaf 08:30 tot 10:00 * Roken is verboden in de chalet * Supplement huisdieren = 7,50 € / nacht te betalen bij aankomst. (*) Wat doet u voor u vertrekt? Bij uw vertrek zorgt u ervoor dat: -serviesgoed en bestek zijn afgewassen en opgeborgen -U de lakens en handdoeken op de grond van de woonplaats achterlaat -de verwarming uit staat -de verlichting uit is -de ramen en deuren gesloten zijn -de koelkast leeg wordt achtergelaten -het gesorteerde huisvuil in de juiste afvalcontainers is gedeponeerd -u de sleutels en de toegangskaart van de slagboom aan de Receptie afgeeft bij uw  vertrek   HUISHOUDELIJK REGLEMENT  1.Onderhavig huishoudelijk reglement is bindend voor al wie van het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven gebruik maakt.  2.De huurders van een perceel voor een openluchtrecreatief verblijf zijn verantwoordelijk voor hun bezoekers wat de naleving van dit reglement betreft.  3.De verhuurderuitbater van het terrein waakt over de naleving van dit reglement.  Elke inbreuk op het reglement, welke de orde, de rust en de veiligheid van het terrein en haar bewoners in het gedrang brengt, heeft de onmiddellijke en onherroepelijke verbreking van de overeenkomst voor de huur van het perceel tot gevolg.  4.De Nederlandstalige tekst van dit reglement is rechtsgeldig boven elke vertaling.  5.Iedereen is verplicht, op straf door de wet voorzien, zich bij zijn aankomst onmiddellijk aan te melden in het bureel van het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven, in het bezit van de identiteitskaarten van de personen die samen met hem/haar in een openluchtrecreatief verblijf op het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven zullen overnachten.  De residentiële klanten worden slechts éénmaal per jaar ingeschreven. Dit gebeurt bij het eerste bezoek van elk nieuw kalenderjaar. De andere verblijvers moeten zich bij iedere overnachtingperiode telkens opnieuw aanmelden.  A. VERKEER  1.Op toegangs- en binnenwegen mogen geen rijtuigen parkeren.  2.De door de verhuurderuitbater geplaatste verkeerstekens moeten opgevolgd en gerespecteerd worden.  3.Alhoewel op privé-terreinen het verkeersreglement niet van toepassing is, zullen de huurders/verblijvers zich naar dit reglement gedragen. Bij eventuele verkeersongevallen op het terrein zullen de partijen zich op het verkeersreglement beroepen.  4.De max. snelheid is 10 km/uur.  5. Eén voertuig is toegelaten per perceel, zelfs al is er plaats voor meerdere. Onderlinge afspraken tussen huurders of verblijvers i.v.m. het plaatsen van een voertuig zijn niet toegelaten.  Wanneer de verhuurderuitbater de verwijdering van een wagen eist, dienen de huurders of verblijvers hieraan onmiddellijk gevolg te geven.  6.Het verkeer van motorvoertuigen is verboden tussen 23.00 uur en 07.00 uur.  7.Enkel de daarvoor bestemde toegangswegen mogen gebruikt worden om de percelen te bereiken.  8.Fietsen tussen de openluchtrecreatieve verblijven is verboden en enkel toegelaten op de toegangswegen.  9.Enkel personenauto’s zijn op het terrein toegelaten.  B. VEILIGHEID  1.Gevaarlijke spelen zijn verboden, zo onder meer het oplaten van vliegers, balspelen, etc...  2.Generlei wapens mogen het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven worden binnengebracht.  3.Op het terrein mogen geen bedrijvigheden plaatsgrijpen of goederen worden opgestapeld die het gevaar op brand of de gevolgen van een brand vergroten.  4.In geval van brand of ongeval dient men de verhuurderuitbater onmiddellijk te verwittigen. Brandblusapparaten bevinden zich op de aangeduide plaats(en).  5.Kinderen en honden mogen niet onbewaakt achtergelaten worden, noch opgesloten worden in openluchtrecreatieve verblijven of voertuigen. Honden dienen steeds aan de leiband te worden gehouden.  6.Ieder openluchtrecreatief verblijf moet voorzien zijn van een brandblusapparaat van ...... kg. Dit toestel moet jaarlijks door een erkend organisme gekeurd worden.  7.Kampvuren zijn verboden tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verhuurderuitbater.  C. HYGIENE  Uitwerpselen van dieren moeten onmiddellijk opgeruimd worden en gedeponeerd worden in een vuilnisbak of -zak.  D. ORDE EN RUST  1.Alle huurders of verblijvers moeten de zedelijkheid, de openbare rust en de welvoeglijkheid in acht nemen. Niemand mag zich door gedrag, houding of uitlatingen aan kritiek blootstellen.  2.Kansspelen zijn verboden.  3.Het gebruik van radio's, tv’s, andere toestellen en speeltuigen mogen de medeverblijvers niet storen.  4.Het graven van greppels of omwoelen van de grond is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verhuurderuitbater.  5.De beplantingen dienen geëerbiedigd te worden. Het snoeien of kappen van bomen is verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verhuurderuitbater.  Het aanbrengen van beplantingen op het perceel is slechts toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurderuitbater. Door de huurder aangebrachte beplantingen moeten bij definitief vertrek van de huurder onbeschadigd achtergelaten worden. Hiervoor mag door de huurder geen financiële vergoeding worden geëist van de verhuurderuitbater. In geen geval mag de perceelstructuur gewijzigd worden.  6.Er mag op het terrein geen handel worden gedreven.  7.Het gebruik van een barbecue is slechts toegelaten voor zover de volgende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen:  -aanwezigheid van een brandblusapparaat;  -bestendige aanwezigheid van een volwassen persoon;  -aanwezigheid van een emmer gevuld met water of zand;  -de rook of stank mag de omwonende huurders-verblijvers niet hinderen;  -voldoende afstand (min. 5 m) van de openluchtrecreatieve verblijven wordt in achtgenomen;  -Gloeiende houtskool moet tot bij volledige doving onder controle staan van een volwassen persoon. Gebruikte houtskool mag noch op het perceel, noch op het terrein worden uitgestrooid.  8. Algemene stilte tussen 23.00 u. en 07.00 u.
Welkom Stacaravans Zeeberm Vakantie of een weekendje er tussenuit Home Onze stacaravans Tarieven Voor de kinderen Alg. info Omgeving met tent of trekcaravan op vakantie Algemene voorwaarden